List of active policies

Name Type User consent
Brukervilkår Site policy Authenticated users

Summary

Brukervilkår Forsvarets Kompetansesenter for logistikk og operativ støtte

Brukervilkårene handler om hvordan Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte samler inn, behandler og bruker persondata fra registrering og deltakelse på våre e-læringskurs. Alle brukere må akseptere brukervilkårene før de kan benytte Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte sine e-læringskurs og læringsplattform.

Behandlingsansvarlig

Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Full policy

Personopplysninger som behandles

Vi behandler personopplysninger som navn, e-postadresse, fødselsnummer, kurshistorikk, karakteroversikt, kursbevis og IP-adresse. Formålet med behandlingen er å tilby brukerne opplæring og dokumentere gjennomført opplæring og oversikt over karakterer og kurs. Personopplysningene samles inn når brukerne registrerer seg på portalen, oppdaterer egen profil og gjennomfører kurs.

At deltakere registrerer seg med de nødvendige personopplysninger er en forutsetning for opprettelsen av brukere for kursdeltakere. Brukerne legger selv inn denne informasjonen når de registrerer seg på portalen. 

Anonymiserte personopplysninger brukes til statistikk på antall deltakere i fagspesifikke etatskurs.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre. Kursansvarlige og administratorer på portalen har tilgang til personopplysningene. Kursansvarlige har ikke tilgang til kursinformasjon for andre kurs enn de selv har ansvaret for. Med unntak av Efaktor AS som drifter løsningen, er det kun portalansvarlig hos Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte som har tilgang til alle personopplysningene. 

Dine personopplysninger blir ikke utlevert til land utenfor EU/EØS, eller noen internasjonale organisasjoner.

Rettslig grunnlag

Informasjon som navn, e-postadresse, fødselsnummer, kurshistorikk, karakteroversikt, kursbevis og IP-adresse benyttes for å oppfylle en avtale om opplæring og det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel 6.1(a og b).

Lagring og sletting av personopplysninger

Personopplysningene behandles så lenge den behandlingsansvarlige ser det nødvendig for å oppfylle avtalen med den registrerte. Den registrerte har rett til å trekke tilbake ethvert samtykke til behandling av personopplysninger, og kreve enhver personopplysning slettet. Dette gjøres enkelt via profilsiden eller ved å kontakte Forsvarets Kompetansesenter-skolen på fkl.kontakt@mil.no.

Rettigheter for den registrerte

Den registrertes rettigheter inkluderer retten til informasjon om hvordan hans eller hennes personopplysninger behandles, retten til å kreve innsyn i egne personopplysninger, retten til å kreve retting eller sletting av egne personopplysninger og retten til å kreve at behandlingen av egne personopplysninger begrenses, samt retten til dataportabilitet og retten til å motsette seg automatiske avgjørelser, inkludert profilering.

Sikkerhetstiltak

Behandlingsansvarlig skal iverksette tilfredsstillende tekniske, fysiske og organisatoriske sikringstiltak for å beskytte personopplysninger som omfattes av denne avtalen mot uautorisert eller ulovlig tilgang, endring, sletting, skade, tap eller utilgjengelighet.

Bruk av informasjonskapsler/cookies

Moodle benytter følgende informasjonskapsler: 

    MoodleSession brukes til å holde på sesjonen som lages når du logger inn i Moodle. Denne cookien utløper på en time, så sant du ikke har logget ut eller portaladministratoren har satt en kortere tid for inaktivitet i portalens innstillinger.

    _cfuid brukes til å huske hvilket brukernavn du logget inn med sist. Denne cookien lagres i ett år, så fremt du ikke tømmer midlertidige internettfiler på din maskin før dette. Cookien inneholder ingen sensitiv informasjon.